Πότε είναι η σωστή στιγμή καταγραφής ωριαίας ερώτησης

Ο ερωτών, το ζητούμενο και η Σελήνη

Πότε είναι η σωστή στιγμή καταγραφής ωριαίας ερώτησης

Όταν η ερώτηση γίνεται απευθείας στον αστρολόγο, ως ώρα «γέννησης» της ερώτησης εκλαμβάνεται η στιγμή που ο αστρολόγος την κατανόησε. Αν όμως η ερώτηση γίνει με γράμμα, φαξ ή μέσω του internet, θα καταγραφεί και θα χρησιμοποιηθεί η ώρα που ο αστρολόγος διάβασε και κατάλαβε την ερώτηση.

Συνήθως, θεωρείται δεδομένο ότι έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάστρωση ενός ωροσκοπίου, συχνά όμως γίνονται και παραλείψεις.

Όταν σημειώνουμε την ώρα ενός ωριαίου χάρτη ή ενός χάρτη γεγονότος, πρέπει να προσέξουμε, μήπως χρειάζεται να γίνει μετατροπή της ώρας σε θερινή ή χειμερινή.

Ο ερωτών είναι το πρόσωπο που απευθύνει την ερώτηση στον αστρολόγο. Στην ωραία αστρολογία ορισμένοι πλανήτες μέσα στο χάρτη αντιπροσωπεύουν τον ερωτώντα.

Το ζητούμενο (άτομο, τοποθεσία, κατάσταση η αντικείμενο) είναι το θέμα για το οποίο έγινε η ερώτηση. Όπως ο ερωτών έτσι και το ζητούμενο αντιπροσωπεύεται επίσης από κάποιους πλανήτες μέσα στο χάρτη.

Η Σελήνη λειτουργεί ως συγκυβερνήτης του ερωτώντος και έχει έναν εντελώς δικό της ρόλο να παίξει. Μπορεί όμως να εκληφθεί και ως γενικός σημειοδότης σε κάθε ερώτηση, επειδή συνήθως δείχνει τα γεγονότα και τις ενέργειες που έχουν σχέση με το εξεταζόμενο θέμα.

Είναι αυτή που κινεί τα νήματα μέσα σε ένα χάρτη. Αν η ερώτηση που έγινε από τον ερωτώντα εστιάζεται σε θέμα που δεν αφορά τον ίδιο ή κάποιο τρίτο πρόσωπο, τότε η Σελήνη εκλαμβάνεται ως γενικός σημειοδότης της ροής των εξελίξεων. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή μετατρέπεται σε συγκυβερνήτη του ζητουμένου.

Συμπερασματικά, η Σελήνη παίζει όλους τους ρόλους. Πρώτα εξετάζεται η σχέση της με τον ερωτώντα, στη συνέχεια η σχέση της με την όλη υπόθεση και, τέλος, τι έχει να μας πει για το ζητούμενο.

Οι σημειοδότες είναι οι πλανήτες που κυβερνούν τον ερωτώντα αλλά και το ζητούμενο. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι ο σημειοδότης του ερωτώντος είναι ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο του ωροσκόπου. Ο σημειοδότης του ζητούμενου είναι ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο της ακμής του οίκου ο οποίος συνδέεται με την ερώτηση.

Κατά κάποιον τρόπο, η Ωριαία ασκείται διαφορετικά από τους άλλους κλάδους της αστρολογίας. Αποστολή του ωραίου χάρτη είναι να απαντήσει σε μία συγκεκριμένη ερώτηση που έχει τεθεί, ωστόσο είναι σε θέση να μας δείξει και ποια είναι η προϊστορία της ερώτησης. Ακόμα, θα δείξει την παρούσα κατάσταση και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον, αν τα γεγονότα αφεθούν να τρέξουν με την φυσιολογική ροή τους. Στο χάρτη αυτό θα αντικατοπτρίζεται η πραγματικότητα και θα περιγράφονται η κατάσταση, τα συναισθήματα και ο σκοπός για τον οποίο έγινε η ερώτηση.

Τέλος, η μέθοδος της Ωραίας είναι η μόνη που παρέχει τη δυνατότητα κατάστρωσης ωροσκοπίων με μεγάλη ακρίβεια στην ώρα και όχι κατά προσέγγιση όπως αναφέρει ο Αριστοφάνης στους Βατράχους: ‘Όταν η σκιά έχει μήκος 10 βήματα, έλα για δείπνο’’.

Το εκπληκτικό με την Ωριαία είναι ότι παρέχει επιλογές στον ερωτώντα, ασχέτως αν η απάντηση που θα πάρει είναι θετική ή αρνητική. Όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό, δεν έχει παρά να περιμένει την ευνοϊκή του εξέλιξη. Όταν όμως είναι αρνητικό, προκύπτουν δυσκολίες. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση, με τη βοήθεια του ωριαίου χάρτη ο ερωτών μπορεί να αλλάξει τα σχέδια του, προκειμένου να έχει θετικά αποτελέσματα.

Ακόμα, λοιπόν, και όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, από τη στιγμή που ο χάρτης τον προειδοποιεί, μπορεί να διαλέξει την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα του.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved