Ολυμπιόδωρος - Olympiodorus: Ο αστρολόγος, επικεφαλής της Σχολής της Αλεξανδρείας

Σχόλια του Ολυμπιόδωρου στον Παύλο τον Αλεξανδρινό

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Ολυμπιόδωρος - Olympiodorus: Ο αστρολόγος, επικεφαλής της Σχολής της Αλεξανδρείας

Τα ακόλουθα κεφάλαια έχουν επιλεγεί από μια εργασία του 6ου αιώνα με τίτλο «Σχόλια του Ολυμπιόδωρου στον Παύλο τον Αλεξανδρινό»
(Olympiodorus, Commentarium in Paulum Alexandrinum).

Διαβάστε εδώ το «Περὶ ποιότητος τῶν σχημάτων καὶ εἰς τί συμβάλλονται»

Διαβάστε εδώ το «Τί ἐστὶ συναφὴ καὶ ἀπόρροια»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ ποιότητος τῶν δ΄ σχημάτων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ ἀσυνδέτων καὶ ἀσχηματίστων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ ἰσαναφόρων καὶ ὁμοζώνων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ ἀναφορῶν καὶ ἀποκλιμάτων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ φάσεων καὶ δύσεων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ τοῦ πότε ἑῷος ἀνατολικὸς λέγεται»

Διαβάστε εδώ το «καὶ πότε στηρίζων καὶ ἀκρόνυχος καὶ προσθέτης»

Διαβάστε εδώ το «καὶ ἑῷος δυτικὸς καὶ ἑσπέριος»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ ἐπιτολῶν καὶ κρύψεων καὶ προσθέσεων»

Διαβάστε εδώ το «καὶ ἀφαιρέσεων καὶ περιπολούντων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ συνοδικῶν ἀστέρων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ διεπόντων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ κλήρου καὶ δωδεκατημορίων αὐτῶν»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ τῶν ὀνομάτων τῶν ἑπτὰ κλήρων καὶ ἃ σημαίνει»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ τῆς διακρίσεως τῶν δώδεκα τόπωνερὶ τῆς διακρίσεως τῶν δώδεκα τόπων»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ ἐνιαυτοῦ καὶ μηνὸς καὶ ἡμέρας»

Διαβάστε εδώ το «Περὶ οἰκοδεσπότου καὶ χρόνων ζωῆς»

Η παρούσα ενότητα περιέχει βιβλία ή αποσπάσματα βιβλίων, τα οποία δεν έχουν συγγραφικά δικαιώματα, αφού πρόκειται για πολύ παλαιές εκδόσεις.
Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης των αρχαίων αυτών βιβλίων, κύριο μέλημα υπήρξε η όσο το δυνατόν πιστότερη αντιγραφή τους, προκειμένου να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η γραφή και το ύφος του εκάστοτε συγγραφέα. Επίσης, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια ώστε όλα τα βιβλία να γίνουν περισσότερο ευανάγνωστα για τον σύγχρονο αναγνώστη, μέσω μιας καλύτερης σελιδοποίησης, σχεδιασμού και επανασχεδιασμού ορισμένων πινάκων, αστρολογικών συμβόλων κ.λπ.

Στις σελίδες των βιβλίων αυτής της ενότητας, στα οποία έχει καταβληθεί προσωπική εργασία, υπάρχει η ένδειξη © www.astrothesaurus.gr. Οι επισκέπτες μπορούν μεν να τα εκτυπώσουν για προσωπική τους χρήση, αλλά δεν επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή τους, με οποιονδήποτε τρόπο.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved