Η Sue Ward μιλάει για το γενέθλιο ωροσκόπιο του William Lilly

Μια εξαίρετη αστρολόγος της παραδοσιακής και της ωριαίας αστρολογίας

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Η Sue Ward μιλάει για το γενέθλιο ωροσκόπιο του William Lilly

Η Sue Ward, που υπήρξε μια από τις τρεις πρώτες μαθήτριες της Olivia Barclay, είναι μια εξαίρετη αστρολόγος της παραδοσιακής και της ωριαίας αστρολογίας. Δημοσίευσε ένα κείμενο, υπό μορφήν άρθρου, που αναφέρεται στις δύο διαφορετικές εκδοχές του γενέθλιου χάρτη του William Lilly. Η μία είναι αυτή που ο ίδιος ο Lilly χρησιμοποιούσε και η δεύτερη περιλαμβανόταν σε μια έκδοση του John Gadbury, τοy 1662. Στη συνέχεια, «ανέβασε» στο youtube ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο σχετικά με το ωροσκόπιο του Lilly, θεωρώντας ότι η προσβασιμότητα του κοινού στο συγκεκριμένο θέμα θα ήταν μεγαλύτερη.

Θεωρήθηκε σκόπιμο να μεταφραστεί τόσο το ίδιο το κείμενο, όσο και το video. Η μετάφραση είναι ελεύθερη σε κάποια σημεία και, ως εκ τούτου, για λόγους δεοντολογίας, παρατίθεται και το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.

Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται έχει ως εξής:

α) Μετάφραση του άρθρου της Sue Ward
β) Το πρωτότυπο άρθρο στα αγγλικά
γ) Το video και η μετάφραση του

Το Ωροσκόπιο Γέννησης του William Lilly

Επί πολλά χρόνια, το μόνο αντίγραφο του ωροσκοπίου γέννησης του Lilly που σωζόταν, ήταν εκείνο που έδινε ο John Gadbury στο Collectio Geniturarum του 1662. Η εκδοχή αυτή του Gadbury χρησιμοποιήθηκε επίσης στην πανομοιότυπη έκδοση του Christian Astrology, το 1985 από τις εκδόσεις Regulus.
Δεδομένου ότι ο Gadbury μισούσε τον Lilly, μοιάζει λίγο σαν φάρσα, ο χάρτης αυτός να έχει συμπεριληφθεί στη σημαντικότερη εργασία του Lilly. Γνωρίζω ότι η Olivia Barclay δεν συμφωνούσε με αυτόν το χάρτη, αλλά ήθελε να δημοσιευθεί το αντίγραφο και, έτσι, δεν προέβαλλε αντιρρήσεις. (Για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς, εκείνη ήταν που άρχισε την ανάκτηση της παραδοσιακής αστρολογίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, προωθώντας το έργο του Lilly και επιτρέποντας να τεμαχιστεί και να φωτογραφηθεί το πρωτότυπο αντίγραφο του Christian Astrology που είχε στη διάθεσή της. Παρ’ όλο που και άλλοι αξιόλογοι αστρολόγοι μπορεί να ασχολήθηκαν με το θέμα αργότερα, ήταν η πρώτη, η πιο δραστήρια και η πιο γνωστή. Το γνωρίζω αυτό γιατί ήμουν εκεί, αφού υπήρξα μία από τις πρώτες της μαθήτριες).

Θα σας αφήσω να αποφασίσετε μόνοι σας, κατά πόσον έχει σημασία ή όχι το γεγονός ότι οι περισσότεροι αστρολόγοι γνωρίζουν μόνο την –μάλλον δηλητηριώδη– εκδοχή του Gadbury για το ωροσκόπιο γέννησης του Lilly. Όμως, δεδομένου ότι πάντα επικαλούμαστε με θλίψη την έλλειψη ακριβών δεδομένων, φαίνεται κάπως περίεργο να αγνοούμε το χάρτη που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο Lilly. Τον έχω δημοσιεύσει στο παρελθόν στο Astrological Associations's Journal και τον παρουσίασα σε μία διάλεξη, πριν από τουλάχιστον πέντε χρόνια, οπότε δεν έχει χαθεί από προσώπου γης.

Υπάρχουν σοβαρές διαφορές, ανάμεσα σε αυτήν την έκδοση που δίνεται από τον ίδιο το Lilly και εκείνη που δημοσίευσαν ο Gadbury και ο φίλος του Blackwell, ειδικά σε σχέση με τη θέση της Σελήνης και ορισμένων ακμών οίκων. Θα παρατηρήσετε ότι ο Lilly μπήκε στον κόπο να υπολογίσει κάποιες πλανητικές θέσεις με ακρίβεια δευτερολέπτου, οπότε είναι κάπως αισιόδοξο να πούμε ότι οι διαφορές είναι μικρές και συνεπώς άνευ σημασίας. Αν δεν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των πρωτευουσών κατευθύνσεων για πρόβλεψη στο ωροσκόπιο γέννησης, τότε οι διαφορές αυτές δεν έχουν τόση σημασία. Αλλά φαίνεται πως, αν ακολουθήσουμε την παραδοσιακή αστρολογία και "δεν" χρησιμοποιήσουμε πρωτεύουσες κατευθύνσεις χάνεται κάπως το νόημα.

Ο ακόλουθος χάρτης περιέχεται στο χειρόγραφο MS Ashmole. 394 και υποστηρίζεται από τον Ashmole ως το ωροσκόπιο γέννησης του Lilly αντιγεγραμμένο από τον ίδιο τον Ashmole. Αυτός είναι ο σωστός χάρτης τον οποίο διόρθωσε και "προόδευσε" ο ίδιος ο Lilly. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβεί σε παρατηρήσεις, σχετικά με τη ζωή του Lilly θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτόν και σε κανένα άλλο, εκτός αν υπάρχουν λόγοι σύγκρισης.

Γενέθλιος χάρτης του William Lilly, καταστρωμένος από τον ίδιο, που περιέχεται σε ένα αδημοσίευτο χειρόγραφο.

Ο επόμενος γενέθλιος χάρτης του William Lilly προέρχεται από το δημοσιευμένο χειρόγραφο του John Gadbury.

Γενέθλιος χάρτης του William Lilly, σύμφωνα με τον John Gadbury.

The Nativity of William Lilly

For many years, the only extant copy of Lilly's nativity was that provided by John Gadbury in his Collectio Geniturarum of 1662. This version was also used in the Regulus facsimile of Christian Astrology in 1985; since Gadbury hated Lilly, it seems a travesty to have published it in Lilly's greatest work. I know that Olivia Barclay detested the chart, but she wanted the facsimile to be published and thus didn't stand in its way. (To set the record straight, it was she who began the recovery of the Tradition in the early 1980s by promoting Lilly's work and allowing her original copy to be pulled apart for photographing. As much as other notable astrologers might have done in this regard later on, she was the first, the most active and the most well-known. I know this because I was there, having been one of her earliest students.)
Whether it matters or not that most astrologers know only Gadbury's rather poisonous version of Lilly's nativity, I will leave for you to decide. However, since we always bemoan the lack of accurate data, it seems a little odd to ignore the chart that Lilly himself used. I have published it before in the Astrological Associations's Journal, and presented it at a lecture at least five years ago, so it hasn't been hidden from sight.
There are serious differences, particularly regarding the Moon's position and that of some of the cusps, between this 'authorised' version and that published by Gadbury and his friend Blackwell. You will notice that Lilly has gone to the trouble of calculating some planetary positions to the second, so it's a little optimistic to say that the differences are small and thus trivial. If you are not using primary directions for natal predictions, then these discrepancies won't mean as much, but it seems that to follow the Tradition and *not* use primaries is missing the point somewhat.
The following chart is from MS Ashm. 394 and is endorsed by Ashmole himself as being Lilly's nativity copied by Ashmole. This is the correct chart and the one which Lilly rectified and directed himself. Anyone wishing to comment on Lilly's life should be referring to this and no other unless for reasons of comparison.

Κατεβάστε εδώ το βίντεο William Lilly's Nativity

Κατεβάστε εδώ την μετάφραση του κειμένου

To copyright © για την μετάφραση των Videos στην ελληνική γλώσσα ανήκει στην ιστοσελίδα www.astrothesaurus.gr

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved