Τα 4 στοιχεία και οι ποιότητες των ζωδίων

Η διάκριση των ζωδίων με βάση το στοιχείο στο οποίο ανήκουν και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Τα 4 στοιχεία και οι ποιότητες των ζωδίων

Η διάκριση των 12 ζωδίων γίνεται με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις ποιότητες των ζωδίων, αλλά και με βάση το στοιχείο στο οποίο ανήκουν. Η διάκρισή τους στα 4 στοιχεία, Φωτιά, Γη, Αέρας και Νερό, είναι και μια από τις θεμελιώδεις γνώσεις που αποκτά κάποιος σε σχέση με την Αστρολογία.

Η Φωτιά παραπέμπει στον ενθουσιασμό, τη δράση και τη δημιουργικότητα

Η Γη στο πρακτικό πνεύμα, την υλοποίηση και το συμφέρον

Ο Αέρας στη σκέψη το λόγο και την κοινωνικότητα

Το Νερό στο συναίσθημα, τα ένστικτα και τον εσωτερικό η «αόρατο» κόσμο

Φυσικά τα ζώδια που συγκροτούν την κάθε τριπλότητα (πύρινη, γήινη, αέρινη και υδάτινη) έχουν και τις διαφορές τους, οι οποίες παραδοσιακά επισημαίνονται με τη διάκριση τους σε ποιότητες (παρορμητική, σταθερή και μεταβλητή).

Τα 4 στοιχεία

Τα ζώδια της Φωτιάς: Κριός, Λέων, Τοξότης

Τα ζώδια της Γης: Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως

Τα ζώδια του Αέρα: Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος

Τα ζώδια του Νερού: Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς

Οι ποιότητες των ζωδίων

Η παρορμητική ποιότητα, που έχει και μια διάσταση ξεκινήματος, αποδίδει στην πράξη πιο έντονες και οξείες καταστάσεις (συγκρούσεις) η γεγονότα, μικρότερης συγκριτικά χρονικής διάρκειας. Ένα κοινό πεδίο δραστηριότητας των παρορμητικών ζωδίων είναι η επιχειρηματικότητα και η πολιτική.

Στα παρορμητικά ζώδια ανήκουν ο Κριός, ο Καρκίνος, ο Ζυγός και ο Αιγόκερως.

Η σταθερή ποιότητα χαρακτηρίζεται από διάρκεια και επιμονή, δύο στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συγκρότηση ενός συστήματος. Η συστηματοποίηση είναι ο κοινός τόπος των σταθερών ζωδίων και συνδέονται με γεγονότα η καταστάσεις μακράς διάρκειας.

Στα σταθερά ζώδια ανήκουν ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχόος.

Η μεταβλητή ποιότητα είναι πολύ πιο «ελαστική» από τις άλλες δύο και συνδέεται με την εξάπλωση η τη διάχυση. Ένα κοινό πεδίο δραστηριότητας των μεταβλητών ζωδίων είναι τα γνωστικά αντικείμενα και η επικοινωνία σε όλο το μήκος και το πλάτος του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου.

Στα μεταβλητά ζώδια ανήκουν οι Δίδυμοι, η Παρθένος, ο Τοξότης κι οι Ιχθύες.Το πάντρεμα των στοιχείων

Στα ζώδια της Φωτιάς

Ο Κριός είναι πιο ενστικτώδης και έχει ως βοηθητική λειτουργία το Νερό
Ο Λέοντας είναι πιο πρακτικός και έχει ως βοηθητική λειτουργία τη Γη
Ο Τοξότης είναι πιο διανοητικός και έχει ως βοηθητική λειτουργία τον Αέρα

Στα ζώδια της Γης

Ο Ταύρος είναι πιο συναισθηματικός και έχει ως βοηθητική λειτουργία το Νερό
Η Παρθένος είναι πιο σκεπτόμενη και έχει ως βοηθητική λειτουργία τον Αέρα
Ο Αιγόκερως είναι πιο φιλόδοξος και έχει ως βοηθητική λειτουργία τη Φωτιά

Στα ζώδια του Νερού

Ο Καρκίνος είναι ο πιο συλλεκτικός και έχει σαν βοηθητική λειτουργία τη Γη
Ο Σκορπιός είναι ο πιο παθιασμένος και έχει σαν βοηθητική λειτουργία τη Φωτιά
Οι Ιχθύες είναι πιο θεωρητικοί και έχουν σαν βοηθητική λειτουργία τον Αέρα

Στα ζώδια του Αέρα

Οι Δίδυμοι είναι οι πιο πραγματιστές και έχουν σαν βοηθητική λειτουργία τη Γη.
Οι Ζυγοί είναι πιο ευαίσθητοι και έχουν σαν βοηθητική λειτουργία το Νερό.
Οι Υδροχόοι είναι πιο πρωτοποριακοί και έχουν σαν βοηθητική λειτουργία τη Φωτιά.

Από αυτήν την κατάταξη -που σε καμία περίπτωση δεν είναι αυστηρή- προκύπτουν έξι νέα ζευγάρια, που χαρακτηρίζονται από το ίδιο δίπολο λειτουργιών, όσον αφορά την κύρια και τη βοηθητική λειτουργία.

Κριός - Σκορπιός (Φωτιά-Νερό) τα ζώδια των ενστίκτων
Ταύρος - Καρκίνος (Γη-Νερό) τα ζώδια της γονιμότητας
Δίδυμοι - Παρθένος (Αέρας-Γη) τα ζώδια του ορθού λόγου
Λέων - Αιγόκερως (Φωτιά-Γη) τα ζώδια της κυριαρχίας
Ζυγός - Ιχθύες (Αέρας-Νερό) τα ζώδια της αποδοχής
Τοξότης - Υδροχόος (Φωτιά-Αέρας) τα ζώδια της εξέλιξης

Μια παρατήρηση είναι ότι τα ζώδια που χαρακτηρίζονται από τη σύνθεση δύο ασύμβατων λειτουργιών (Φωτιά-Γη και Αέρας-Νερό) κινούνται στα δύο άκρα ως προς τη διάθεση επιβολής. Ο Λέων και ο Αιγόκερως προβάλλουν το εγώ και την αυθεντία τους. Ο Ζυγός και οι Ιχθύες έχουν το λιγότερο τονισμένο εγώ και δίνουν προτεραιότητα στην ειρηνική συνύπαρξη.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved